Info kliendile

  1. Klient ja terapeut lepivad enne koostöö algust kokku seansside aja, koha, hinna ja maksmise korra suhtes ning peavad sellest kinni. Kui klient ei teata oma mitteilmumisest vähemalt 48 tundi ette, tuleb tal kokkulepitud seansi hind siiski tasuda. Tasumine toimub sularahas või ülekandega.

  2. Terapeut jätab kõik seansi ajal kuuldu ja toimunu enda teada. Vajadusel võib terapeut arutada kliendi lugu ainult oma kolleegidega, kusjuures ta säilitab kliendi anonüümsuse.

  3. Terapeudi suhe klienti on hinnangutevaba ja tööalane, piirdudes teraapiaruumi ning -ajaga. Sotsiaalset suhtlemist väljaspool teraapiaaega püütakse vältida.

  4. Terapeut austab kliendi tõekspidamisi, olenemata kliendi usulistest, soolistest ja kultuurilistest eelistustest.

  5. Terapeudile on tähtis kliendi heaolu ja areng.

  6. Kui kliendi soovid ja terapeudi põhimõtted on vastuolus, siis lõpetame terapeutilise suhte.